Navantia

 

EU sosterá  o carácter inaprazable da elaboración dun plan de traballo estratéxico que permita dotar de continuidade e estabilidade á carga de traballo dos estaleiros públicos, que xogan hoxendía un papel central no artellamento económico e social da comarca. O seu impacto en volume de emprego  esixe un tratamento particularizado e prioritario por parte do Goberno do Estado e da propia Xunta de Galicia. Ámbas institucións públicas as goberna o PP e, xa que logo, non restan excusas para facer realidade unha arela compartida pola cidadanía de Ferrolterra.

 

Outros dos aspectos que defenderá o noso Grupo Parlamentar versará sobre a conveniencia de acelerar os estudos sobre a nova fragata na que traballa Navantia, que pode representar no futuro un elemento moi importante na carga de traballo.

 

O noso Grupo empraza ao alcalde de Ferrol a facer valer a súa tal condición para que pese no sentido do Goberno do Estado os intereses dos estaleiros públicos de Ferrolterra.

 

Onte nas rúas de Ferrolterra houbo un referéndum multitudinario a prol doutra política laboral e da carga de traballo para Navantia. Hoxe os intereses xerais de Ferrol son coincidentes coas demandas das traballadoras e traballadores de Navantia.

 

EU agarda que en breve se poida celebrar a comparecencia do presidente da SEPI para  coñecer de primeira man cal vai ser a postura do PP no futuro dos estaleiros públicos da comarca.

 

Na intervención parlamentar se defenderá aos traballadores e traballadoras do naval vigués, que loitan por manter os seus postos de traballo entre os atrancos dunha Comisión ferozmente neoliberal. En todo caso a situación de creba dos estaleiros vigueses privatizados deixa en evidencia a que conducen os atallos que malvenden patrimonio industrial público. Lembrámolo porque non hai moito xurdían ofertas para malvender Astano a un dos propietarios hoxendía en creba.

Relacionados