mugardos.gif - 5.87 Kb

Novos e reiterados apagóns no alumeado público

 

Estos apagóns son consecuencia das obras de seguridade vial que a Xunta de Galicia está a acometer na zona indicada.

A día de hoxe a obra aínda non está recepcionada nin rematada sobre todo  no referente ós cadros eléctricos, que é o que nos preocupa neste momento, atopándose en precario.

Polo tanto, demandamos do goberno municipal que unha vez máis se dirixa á Xunta de Galicia para que se solvente este cuestión coa maior axilidade posible, xa que as perxudicadas son as veciñas de San Xoán  e Franza que teñen que andar a escuras nesta época do ano en que anoitece cedo. É que mentras a obra non este recepcionada no tramo donde existe alumeado municipal este funcione con normalidade.

Relacionados