A Coruña Emprego por riba de todo

 

Neste sentido Esquerda Unida propón un proxecto de Lei de medidas extraordinarias para a creación de emprego para os próximos tres anos que irá acompañado do cambio do modelo produtivo cara un máis sustentábel e menos dependente do petróleo, unha Reforma Fiscal progresiva que busque a xustiza social, e a creación dunha Banca Pública que sexa quen de inxectar cartos na economía produtiva.

 

A coalición Esquerda Unida – Os Verdes propón a derogación da conxelación das pensións e a recuperación do poder adquisitivo dos empregados públicos, así como a recuperación de outros dereitos que a cidadanía está a perder,

 

A candidata ao congreso dos deputados por A Coruña, Mariluz Canal, adiantou as primeiras medidas que propondrán no parlamento os candidatos electos de EU-V como a Lei de medidas extraordinarias para a creación de emprego, a derogación da conxelación das pensións e a recuperación do poder adquisitivo dos empregados xa mencionados, asemade de:

 

Apoio á tramitación da Iniciativa Lexislativa Popular presentada por CCOO e UGT sobre a reforma laboral e a súa transformación, se fose necesario para axilizar a súa tramitación, nunha proposta lexislativa propia.


Un Proxecto de Lei Orgánica de garantía de prestación e calidade dos servizos públicos, especialmente os relacionados con educación, saúde e dependencia e do dereito constitucional á vivenda por parte das Administracións Públicas mediante a atribución dun limiar de gasto en porcentaxe de PIB e o recoñecemento concreto e eficaz da igualdade de dereitos de todos os cidadáns.


Reforma da Lei Electoral para garantir os principios de igualdade de representación e proporcionalidade, así como a aplicación de procedementos efectivos de democracia participativa.

 

Mariluz Canal destaca a importancia das propostas programáticas de esquerda Unida – Os Verdes, como as únicas válidas para unha saída á crise…e rematou dicindo que temos que decidir entre democracia ou mercados”.

Relacionados