Oposición venta Hospital Galeras

Como defensores da ensinanza pública de calidade e gratuíta, estamos totalmente a favor de medidas que se acometan para a mellorar os estudos universitarios que se prestan na nosa cidade, como sería a nova facultade de medicina.

O que non consideramos admisible é que para acometer esta obra, tanto a USC como o Concello, parecen desexar acadar o financiamento mediante a perpetuación do modelo obsoleto e especulador do ladrillo. Esiximos que a través dos canles debidos coas distintas administracións públicas se acade o orzamento necesario para esta nova facultade.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, tal e como xa expresáramos nunha pregunta debidamente rexistrada o pasado 7 de outubro de 2011, desexamos que estas instalacións sexan utilizadas para ofrecer os servizos públicos que a cidadanía demanda.

Por exemplo, tal e como expresamos nun comunicado feito público en xuño de 2011, creemos necesario, que tralo pertinente debate cidadá, estas instalacións podíanse utilizar como residencia para persoa maiores, cubrindo unha necesidade cada vez maior tanto neste concello como nos concello limítrofes

Tamén, como xa expuxeramos, dada a ubicación próxima a ambos campus universitarios, poderíase estudar a súa adecuación como residencia universitaria, dado que sería un proxecto que beneficiaria a familias de toda Galicia, que para facilitar os estudos universitarios dos seus fillos e fillas vense abocadas o gravoso gasto que supón o aluguer nesta cidade

Por último reiteramos que consideramos lamentable que baixo a escusa da necesaria facultade de medicina, tanto a USC como o Concello, perpetúen como sistema de financiamento para as arcas públicas o modelo neoliberal da especulación urbanística, de nefasto resultado tal e como se pode comprobar na crise-estafa que padece a maioría social.

Relacionados