Pacto de silencio

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2013.- A comparecencia de Ana Pastor, as declaracións de responsables políticos de PSOE e PP, co colofón das manifestacións do Conselleiro de Infraestruturas Agustín Hernández, demostran a existencia dun pacto de silencio cómplice a nivel estatal, entre o PP e o PSOE, para tratar de ocultar decisións trascendentais ao respecto do trazado e medidas de seguridade no tramo Santiago-Ourense, e que foron decididas polos gobernos populares e socialistas.

Para Alternativa Galega de Esquerda é evidente que o bipartidismo trata de ocultar o “cambiazo” de AVE galego, que se vendeu como tal, cando non o era. Queda acreditado que foron decisións políticas, primeiro no 2010, co PSOE  e despois co PP as que determinaron o cambio de ancho de vía (de UIC a ibérico), a non implantación efectiva  do sistema ERTMS (que si estaba previsto no proxecto do 2009) e os trens híbridos. Así consta expresamente na intervención da ministra o pasado 9 de agosto no Congreso (*).

A realidade fai cada vez máis evidente a existencia de múltiples causas, consecuencia de decisións políticas previas, que influíron na traxedia de Angrois. Esas causas e decisións políticas son as que se deben de investigar nunha Comisión de Investigación no Parlamento galego, proposta por AGE, xa que o acontecido e a seguridade da rede ferroviaria en Galiza, son cuestións que deben de dilucidarse no máximo órgano de soberanía do pobo galego, o seu Parlamento.

Desde Alternativa Galega de Esquerda confían en que o pacto de silencio estatal non se traslade a Galiza e se apoie a decisión de chegar ate o fundo dunha cuestión tan trascendental.

(*) “Al contrario que el ASFA, el ERTMS determina la máxima velocidad a la que puede circular el tren en función de los condicionantes, tanto variables derivados de la gestión de tráfico como fijos derivados de la infraestructura. El proyecto constructivo licitado para la ejecución de las obras de instalación de seguridad y comunicaciones del tramo Ourense-Santiago preveía su ejecución en ancho UIC; el sistema ERTMS estaba previsto en el proyecto inicialmente licitado en todo el trazado de vía de ancho UIC. Es decir, en abril de 2011, como les he indicado, se toma la decisión de ejecutar el tramo Ourense-Santiago en ancho ibérico con traviesa polivalente; de esta manera se modificó la infraestructura y la gestión del tráfico. Para tener en cuenta esta nueva situación fue necesario redactar una modificación del proyecto en base a un nuevo programa de explotación, que elaboraron en ADIF, en el que se reconsideraron el alcance del equipamiento, de las instalaciones establecidas por los distintos anchos de vía, esto provocó el modificado a la baja que antes les mencioné y que el sistema de seguridad en el entorno de la ciudad de Santiago, concretamente me informan los técnicos 8 kilómetros antes, fuera el sistema ASFA y no el sistema ERTMS”.

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-388.PDF

Relacionados