Padrón emigrantes

 

O responsable da Secretaría de Movementos Sociais, Xabier Ron, declarou “En liña co que levamos denunciado nos últimos comunicados, xa temos no Estado das Autonomías unha mostra máis de prácticas disciminatorias e de racismo institucional. Neste caso, o concello catalán de Vic, (ao que se vé mal e des)gobernado pola tríada CiU-PSC-ERC, aprobou unha normativa que impedirá empadroarse ás persoas inmigrantes en situación irregular”.

 

Esquerda Unida considera que a execución desta medida supón deixar na máis pura invisibilidade e indixencia a centos de persoas que quedaran sen acceso á sanidade, á educación, ou mesmo a unha vivenda e acceso a outros dereitos como bolsas de comedor ou gardería. Representa, ademais, situar no imaxinario social unha imaxe de perigosidade destas persoas, ata tal punto, que unha persoa en situación administrativa irregular é “indigna” para ser parte da comunidade de Vic.

 

Xavier Ron calificou de esperpéntica a argumentación dada polo alcalde Josep María Vila d’Abadal, quen defendeu que a medida valería para poñer orde, integrar e situar dentro da comunidade ás persoas inmigrantes. “Como pretende facelo, cando xa sitúa na marxinalidade absoluta a centos de persoas? Como pretende facelo cando inocula medo nas persoas inmigrantes que aínda teñen a documentación en regra, dispostas a padecer calquera situación para manter dita regularidade e non perder dereitos? Como pode confundir de forma tan aberrante –a non ser por ignorancia ou outras condicións que non nomearemos por decoro- integración con asimilación? Non aprendeu nada do que aconteceu noutras sociedades europeas?” preguntouse Ron.

 

Esquerda Unida considera que, en aras a xustiza e na defensa dos valores do estado de dereito, os que decidiron semellante atropelo segregacionista e racista (non esquezamos que na súa visión a inmigración irregular se identifica coa poboación negra de África e coa de relixión islámica) deberían rematar xa a súa carreira política e responder perante un tribunal democrático das súas accións.

 

Relacionados