Novas

moción Xosé Carlos Gómez Alfaro

O abaixo asinante José Antonio González Morais, representante do Grupo Municipal de Esquerda Unida, no Baixo Minho,  presenta a seguinte Moción ao obxecto de ser incluída na orde do día do Pleno ordinario e debatida no mesmo coa seguinte,

Vivendas Recimil

O Grupo Municipal de Esquerda Unida lembra,  nas verbas da súa Voceira, Yolanda Díaz,  a ferinte realidade da necesidade social insatisfeita  en materia de vivenda  que hai na nosa cidade. O noso Grupo Municipal impulsou a elaboración dun regu…

Mobilización colectivo IMAN

Esquerda Unida apoia a mobilización do colectivo IMAN do vindeiro martes para esixir a Concello de Vigo e Xunta a creación urxente dun Centro de Integración Social na cidade.

Auto nº 118 de la audiencia provincial de A Coruña

A sección segunda da audiencia provincial de A Coruña desestima o recurso de apelación interposto pola representación de María Julia Cortizas Díaz contra o Auto do 3 de xuño de 2008 dictado pola Maxistrada-Xuíz do Xuzgado de 1º instancia nº…

1º de maio

Esquerda Unida valora positivamente as manifestacións sindicais  de hoxe en Vigo. 

1º de maio

Atopámonos nunha recesión económica e laboral sen precedentes, a actual crise do capitalismo ven a confirmar o que dende a esquerda alternativa e transformadora vimos denunciando dende hai un longo período de tempo. Resultado da devandita crise a…

Comunicado polo 1º de maio

Estamos nunha recesión económica e laboral moi grave. Supéranse xa a nivel estatal os catro millóns de parados, dos  que máis dun millón non cobran o subsidio de desemprego; estanse producindo miles de deshaucios por non poder pagar a hipoteca…

Nota de prensa EU Cedeira

Dende o colectivo  de EU Cedeira queremos solidarizarnos e denunciar publicamente o acoso laboral que está a sufrir por parte da empresa privada de recollida de lixo Celta prix o noso compañeiro sindicalista no Concello de Cedeira.

1º de maio

A Agrupación local de Esquerda Unida fai un chamamento ós traballadores e ós xovenes a participar nas manifestacións do 1º de maio organizadas polos distintos sindicatos.

Non ós orzamentos 2010

Esquerda Unida de A Guarda rexeita a aprobación dos orzamentos pois nos son coherentes en tempos de crise O goberno municipal  non  reduce os seus salarios nin a diminución de dietas. 

Presentación interpelación lousa

O eurodeputado de Esquerda Unida, Willy Meyer, presentou unha interpelación ante a Comisión Europea para promover medidas de protección dos traballadores e traballadoras do sector da lousa e para instar á Unión Europea a que se pronuncie ante a …

Ampliación casa de acollida

O Grupo Municipal de Esquerda Unida quere manifestar que a ampliación da Casa de Acollida  foi resultado da esixencia do noso Grupo para chegar a un acordo para os orzamentos do ano pasado. Desgraciadamente a inoperancia que preside as máis das ac…