Pago das mensualidades de actividades en instalación deportivas

 

En base ó anterior, e dado que os días de disfrute das  actividades  por parte dos/as veciños/as de Mugardos é menor que o contratado

 O goberno municipal esta a descontar da mensualidade que lles cobra os días que non tiveron actividade por mor da convocatoria de folga?”

Non obtendo ningunha resposta por parte do concelleiro de cultura e deportes. A día de hoxe e tras a convocatoria de folga indefinida polas organización sindicais, o GM de EU-IU solicita do goberno municipal que desconte dos recibos mensuais que pagan os/as veciños/as de Mugardos os días que non poideron disfrutar da actividade por mor da folga producto da sin razón da patronal.

Relacionados