Plan sociocumunitario para Recimil

 

Para deste xeito permitir unha pronta ocupación das mesmas por parte das  familias que as necesitan e cumpren os requisitos do proceso de adxudicación.

 

Esquerda Unida lembra que xa na Comisión informativa de Benestar  de 11 de agosto, Yolanda Díaz, Voceira do Grupo, interesou a  elaboración dunha sólida proposta  que sirva para millorar a  convivencia e a calidade dos servizos no barrio mediante a realización e execución dun plan sociocomunitario, que permita progresar nas condicións sociais da veciñanza e do seu contexto, mediante a produción dos bens sociais e a prestación de determinados servizos sociais específicos.  Hai que rematar os parcheos e as improvisacións e avanzar na planificación participada dun barrio clave da cidade.

 

A nosa organización require tamén do Goberno Municipal unha acción urxente e extraordinaria para resolver a adxudicación das vivendas baleiras de Recimil.  A partires do informe entregado onte na comisión informativa de Benestar, que recoñece que máis dun cento de familias teñen os requisitos para acceder as vivendas do barrio, EU reclama que se proceda cun trámite extraordinario a acondicionar as vivendas baleiras para facer real a adxudicación e colmar así unha necesidade social perentoria, situación límite en non poucos casos.

 

Queremos lembrar que estas dúas accións van servir para rachar co círculo vicioso que se produce cando as vivendas restan desocupadas e non hai unha acción pública municipal eficaz, é dicir, social e comunitaria. Pola contra, o acondicionamento das vivendas e a súa entrega as familias que cumpren os requisitos vai supor a millor maneira de evitar ocupacións ilegais e a subseguinte problemática de empeoramento da convivencia. Esta acción inmediata xunto coa elaboración do plan sociocomunitario permitiría un salto cualitativo na calidade residencial do barrio.

 

Reclamamos do Goberno Municipal que sexa quen de aparcar  a súa idea de derruír o barrio e no entanto deixar que se degrade para implementar  unha solución traumática nel; pedímoslle que poña por diante as necesidades de vivenda da nosa cidadanía e atenda as urxencias sociais de hoxendía.

 

Relacionados