Rubén Pérez Correa

Pontevedra. Decálogo aos medios de comunicación

 

A devandita petición inclúese nun decálogo aos directores e directoras dos medios de comunicación que remitirá o candidato de ESQUERDA UNIDA ante un proceso electoral que require pluralidade e dignificación do traballo de xornalista.


Rubén Pérez considera imprescindible que as axudas públicas e facturación que os medios reciben desde institucións públicas como Concellos, Xunta, Deputacións, etc… revertan na creación de emprego estable no ámbito do xornalismo profesional. Recorda que os xornalistas están saturados, cubrindo en ocasións actos institucionais excesivos ou de pouca importancia informativa como visitas a obras ou anuncios que poden tramitarse perfectamente con roldas de prensa nos edificios administrativos e non en “paraxes inhóspitos”.


Igualmente ESQUERDA UNIDA defende que se esixa aos partidos políticos que concurren a este proceso electoral que se permitan as preguntas nas roldas de prensa e que se permita a filmación e fotografía libre evitando os “enlatados” proporcionados dende os propios partidos que ignoran o traballo do gremio.


O decálogo recolle as seguintes peticións:


1. Os medios teñen que garantir a estabilidade laboral e as as condicións salariais e de horas de traballo recollidas nos convenios colectivos do sector.

2. Os medios teñen que permitir o traballo libre e obxectivo dos profesionais sen censuras de contados nin directrices ideolóxicas

3. Os medios teñen que contratar persoal suficiente para a cobertura dos partidos chamados minoritarios e establecerán o equilibro informativo evitando a saturación de información “bipartidista”. Non somentes durante o proceso electoral senón que os cadros de persoal deben ser acordes co traballo informativo real.

4. Os medios teñen que evitar solicitar o envío de fotografías dos actos aos partidos sempre que sexa posible xa que para esta actividade existen profesionais competentes e formados chamados fotoxornalistas.

5. Os medios deben esixir aos partidos a posibilidade de realizar preguntas aos candidatos sen censura previa dos partidos

6. Os xornalistas deben ter dietas por traslado aos actos de acordo co convenio colectivo do sector

7. Ningún xornalista de ningún medio pode ser censurado ou apartado da acción formativa por parte dun partido político ou candidato

8. As axudas públicas aos medios por parte das administracións (por lectores, por tiraxe…) para EU deberían ser condicionadas ao mantemento do emprego no sector do xornalismo

9. A inserción de propaganda electoral nos medios non pode condicionar a cobertura maior ou menor nun medio

10. Os e as xornalistas teñen que ser tratados con respeto polos candidatos e partidos e os agravios deben ser defendidos publicamente polas direccións dos medios, acudindo á xustiza se é preciso. A cara pública dun medio son os seus profesionais

Relacionados