Pontevedra. Igualdade

 

Eva Solla considera que a crise capitalista ataca directamente as condicións de vida aparentemente consolidadas e entre os sectores máis vulnerables atópanse as mulleres, dentro delas o segmento de idades máis novas e asalariadas.

 

Eva Solla lembra que a igualdade de homes e mulleres é un eixo fundamental da política de EU:

 

1. Dereitos políticos, democracia paritaria e orzamentos participativos.

2. Dereitos sociais e económicos das mulleres.

3. Frenar a violencia de xénero e a exclusión social.

4. Dereitos sexuales e reprodutivos:

 

– Creación dun Ministerio de Igualdade de Xénero/Muller.

– Modificación da Lei de Réxime Electoral General para garantir a paridade real nas listas electorais.

– Desenvolvemento efectivo de Orzamentos Participativos con Perspectiva de Xénero.

Erradicación da brecha salarial entre mulleres e homes.

– Construcción dunha rede de Servizos Públicos que posibiliten a conciliación da vida laboral e privada.

– Equiparación do Réxime das Empregadas de Fogar ao Réxime Xeral.

– Funcionamento real do Fondo de Pensións de Alimentos en parellas divorciadas.

– Desenvolmento de políticas activas contra a explotación sexual das mulleres e pola abolición da prostitución. É imprescindible a equiparación legal das vítimas de trata, tráfico e prostitución.

Prohibición dos anuncios e publicidade de prostitución, que converten á muller en mercadoría, facilitan a proliferación de mafias, reflicten unha imaxe degradante.

Despenalización total no Código Penal da Interrupción Voluntaria del Embarazo que garante su práctica en las 24 primeras semanas en la Sanidad Pública.

Educación sexual regrada.

– Os métodos anticonceptivos deben considerarse como produtos fundamentais para a saúde. De ahí que propoñamos a rebaixa do tipo de IVA (4%).

Control das axudas de Cooperación. Non financiando programas que fomenten a discriminación, afianzamento de roles ou segregación laboral.

 

Relacionados