Pregunta colectores

Unhas das boas medidas encamiñadas a conseguir este obxectivo é o soterramento dos colectores de lixo que, moito máis aló dunha actuación estética, supón unha actuación necesaria que sería aconsellable trasladar, en canto sexa posible, a todos os barrios da cidade.

Mais unha boa medida como esta se converte en inútil cando, unha vez feito o gasto na obra, polos problemas técnicos que sexan, estes contedores non están debidamente ubicados baixo terra.

Este problema acontece no Ensanche compostelá, máis concretamente, tal e como nos denunciou a AVV Raigame, na r/ Nova de Abaixo no nº17, que leva meses cos colectores en superficie por problemas que o Concello non pode, ou non quere, arranxar pese aos tres escritos presentados por esta asociación veciñal.

Problema que parece acrecentarse pois máis adiante nesa rúa un par de colectores que ata o de agora estaban debidamente soterrados, nas últimas datas non son resgardados baixo terra, no recinto debidamente habilitado, senón que descansan sobre el ao aire libre.

Nin que dicir ten que, unha das principais xustificacións para soterrar os colectores de lixo, é para protexelos do intenso calor que poida facer na cidade nos meses de verán, pois as altas temperaturas sobre os residuos orgánicos provocan maior rapidez na súa descomposición cos problemas conseguintes que conleva.

Polo que consideramos necesario actuar o antes posible para solucionar os problemas que obrigan a manter estes contedores na superficie, pese a ter feito o gasto na obra que permite telos baixo terra

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1. Cales son os problemas que obrigan a manter estes colectores en superficie, e cando se levaran a cabo as actuacións necesarias para solucionalos e poder volver a soterralos?

2. Ten previsto o Concello acometer máis obras para soterrar colectores nalgún barrio da cidade?

Relacionados