Pregunta parque Fontiñas

Mais no parque de Fontiñas situado entre as rúas Berlín, Lisboa e o Camiño Francés, o Concello mostra a súa opacidade ao non informar debidamente sobre as obras que se están a levar a cabo nel.

O Consello Comarcal de EU tralas denuncias feitas pola veciñanza, e tras unha visita persoal de varios representantes ao parque, fixera un comunicado de denuncia o 14 de febreiro debido as graves deficiencia que presentaba.

Para a nosa sorpresa descubrimos días despois que unhas valas indicaban a prohibición de entrada a este parque, e tras pedir explicacións tivemos que enterarnos polos medios de comunicación que, según María Castelao, a urbanización do polígono 4 non está terminada e, polo tanto, non foi recepcionada polo Concello, explicando que o parque estará pechado ata que se termine a obra para evitar accidentes. Engadindo a concelleira que o parque non está debidamente acondicionado e pode representar un perigo para as persoas usuarias.

Transcorrido máis dun mes desde o peche a cidadanía deste parque, que según a única información aparecida na páxina web do Concello debería estar aberto dende o comezo do pasado outono, ningunha obra parece que se estea a acometer para subsanar as deficiencias deste espazo público.

Pero acontece que ante a pasividade do Concello, e que a un mero valado impide o paso a este parque, recibimos a información de veciños e veciñas de que diferentes usuarios seguen a facer uso do parque, concorrendo, se facemos caso ao que dicta María Castelao, nunha imprudencia, senón nunha ilegalidade pois, según parece, está prohibida a entrada a este parque por obras, pero en ningún lugar se indica debidamente co cartel pertinente o comezo e remate das mesmas, quen as realiza e outras cuestións que según a normativa se debe expoñer nas obras.

É máis que evidente que o Concello debe informar debidamente do que está a ocorrer con este parque, e se fan público que o parque pode ser un perigo para as persoas usuarias, exercer as debidas medidas para evitar o seu uso.

Por todo isto, o Consello Comarcal de Esquerda Unida realiza as seguintes preguntas para a súa resposta por escrito:

1. Cando se abrirá á cidadanía este espazo público? Mentres non se acometan as obras pertinentes, é seguro que siga sendo utilizado?

Relacionados