cambre.gif - 5.81 Kb

Preguntas

As mencionadas medidas non terían moito sentido sin a existencia dunha colaboración das administracións Autónomicas e Municipais, co fin de acadar os obxectivos para o desenrolo do PLAN.

 

-¿Cales son as actuacións levadas a cabo polo Goberno Local en relación o problema?

2.- No lugar de Anceis  na confluencia do camiño de san Bieito e camiño Inlés, con certa frecuencia acumulase gran cantidade de lodos e resíduos nas cunetas, que atascan os tubos   impedindo  o seu desagüe,  ocasionando problemas os veciñ@s.

-¿Teñen previsto realizar algunha actuación para dar solución o problema?  

3.- ¿Que tipo de medidas ten previsto adoptar o Goberno para reparar os desperfectos ocasionados no Paseo dos Templario, con motivo das obras nas instalacións e reposición do saneamento?

Relacionados