Preguntas á comisión

 

Ante ista situación o noso grupo municipal PREGUNTA:

 

¿É coñecedor o grupo de Goberno desta situación?

¿Qué medidas teñen pensado adoptar respecto do problema?

 

2.- As instalacións deportivas situadas nas inmediacións do parque Ramón Barba (piscina e pista de tenis) atopanse nun estado de infrautilización e deterioro notable, ante esta situación, o noso Grupo fai a seguinte PREGUNTA:

 

¿En que estado se atopa a reforma da piscina para a sua adaptación a normativa vixente e que uso se está dando a pista?

Relacionados