cambre.gif - 5.81 Kb

Preguntas ó Pleno

 

En este caso estamos a referirnos a unha longa demanda plantexada polo noso Grupo e polos  veciñ@s de Cela na procura da adquisición de terreos para equipamento, co fin de construir instalacións Socioculturais e de Recreo para o seu disfrute, recordando unha vez mais a discriminación que sufren respecto a outras zonas do concello por non contar coas infraestructuras mencionadas.

 

Por todo esto, o Grupo Municipal de EU-IU fai a seguinte PREGUNTA:

 

-¿Que xestións ten realizado o Goberno sobre a compra dos terreos da Fundación Tenreiro na parroquia de Cela?

 

-¿Cal é a razón  para non ter resolto o problema de un modo definitivo?

2.- No pleno de outono de 2007 o noso Grupo preguntaba sobre a existencia dun Plan de Seguridade para coordinar as posibles emerxencias respecto o encoro de Cecebre. Recentemente  a Consellería de Medio Ambiente iniciaba actuacións  para a mellora da seguridade.

-¿Poden informarnos en que consiste ditas medidas?

3.- ¿Poden informarnos dos motivos  que impediron a instalación dun paso de peóns en Freande para contribuir a unha maior seguridade vial na zona?

 

Relacionados