Preguntas

 

¿Poden informarnos dos motivos que impiden a inauguración e das medidas tomadas para dar solución os problemas?

 

2.- O pasado tres de decembro nas instalacións do complexo “El Bosque” celebrouse a Gala Anual do Deporte.

 

-¿A canto ascendeu o custo económico para o concello de Cambre o mencionado evento?

 

3.- No presente mes producironse continuos fallos e cortes enerxéticos no alumeado público da rúa Constitución, o que provocou que veciños e empresarios denunciaran o problema no concello esixindo explicacións e solucións o problema.

 

-Poden informarnos das medidas adoptadas ante a situación..”

Relacionados