cartel_gondomar copiar.gif - 26.36 Kb

Propostas programáticas

 

4.Orzamento participativo, con partidas para as parroquias.

5.Plans integrais de participación cidadá, co desenvolvemento de foros cívicos (Axenda 21) e consellos municipais sectoriais.

6.Realización de audiencias públicas periódicas sobre temas de interese xeral: urbanismo, orzamento, etc.

7.Posta en práctica de experiencias participativas de deseño de espazos públicos.

8.Transparencia na información sobre actividades, obras e servizos municipais.

EMPREGO E FINANCIAMENTO MUNICIPAL

9.Recuperación dos sectores económicos en risco de desaparecer, fomentando o autoemprego, o cooperativismo e a economía social.

10.Creación dun plan de desenvolvemento da agricultura ecolóxica e a industria derivada, con mercados de produtores e comercio local.

11.Apoio ás pequenas empresas e autónomos locais nas licitacións das administracións públicas.

12.Fomento das empresas públicas.

13.Creación dun banco de tempo.

14.Redución do 35% das retribucións do alcalde e d@s concelleir@s con adicación exclusiva e un 15% para adicacións parciais e asistencia a plenos.

15.Progresividade nas taxas e prezos públicos.

16.Bonificacións no IBI para as familias máis desfavorecidas e incremento para vivendas desocupadas.

MEDIO AMBIENTE E TRANSPORTE

17.Creación dunha oficina municipal medioambiental, con persoal cualificado para a análise e planificación estratéxica de políticas.

Establecemento de medidas que potencien a redución, reutilización e reciclaxe de residuos. Aposta pola compostaxe.

18.Apoio ás enerxías renovables, defensa do modelo de produción para o autoconsumo.

19.Defensa do monte Galiñeiro, como patrimonio natural do Concello.

20.Elaboración dun Plan de Mobilidade Sostible entre os tres concellos da Mancomunidade.

21.Gratuidade da autopista para o Val Miñor.

22.Negociación dun billete único a Baiona e mellora do transporte interparroquial. Recuperación do Noitebús.

URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

23.Garantizar a implantación do PERI para o polígono da Pasaxe.

24.Aumento dun mínimo do 20% da vivenda de protección oficial.

25.Construción dunha beirarrúa na estrada Couso-Vincios.

26.Integración da comunidade de aguas de Vilaza na rede municipal.

EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTES

27.Plan municipal de medidas específicas para o éxito escolar con apoio ao alumnado que presente dificultades de aprendizaxe.

28.Facilitar recursos orientados a potenciar a educación en valores, a educación para a saúde, para o consumo, etc.

29.Fomento dun modelo de ocio crítico e creativo, afastado do consumismo cultural imperante.

30.Ampliación da biblioteca, con dotación de persoal e orzamento propio. 31.Declaración de Gondomar como 1ª Vila do Libro de Galicia.

32.Dotación dun espazo público como local de ensaio para os grupos musicais de Gondomar.

33.Diversificación da oferta deportiva. Construción dunha pista de atletismo e uso libre do polideportivo municipal e o campo de fútbol de As Cercas.

SERVIZOS E POLÍTICAS SOCIAIS

34.Incremento da partida orzamentaria de servizos sociais, que serán accesibles para todas as persoas empadroadas.

35.Fomento da Mancomunidade para a mellor prestación de servizos sociais.

36.Desenvolvemento do servizo de teleasistencia para persoas maiores. Creación dunha residencia pública e centros de día.

37.Consolidación da Concellería de Igualdade. Plan integral contra a violencia de xénero.

38.Dotación de espazos públicos para que as asociacións de mulleres, moz@s, maiores, etc. leven a cabo a súa actividade.

Relacionados