Prórroga de contrato da escola infantil

 

O límite para o establecimento do acordo é o día 4 de outubro, e a día de hoxe a información que obtivemos é máis ben vaga sobre a posibilidade da citada prórroga, a pesares de que dende o mes de xullo vimos demandando celeridade na resolución desta cuestión.

Dende o noso grupo municipal, demandamos do goberno municipal que presente unha proposta concreta na comisión ordinaria de asuntos sociais que se ten que realizar o día 14 de setembro para dar por zanxada esta cuestión, aportando a proposta da empresa para facer efectiva a prórroga e as posibilidades económicas que ten o concello para a actualización do precio da concesión.

De igual forma, demandamos do goberno municipal que establezcan contactos coa Xunta de Galicia para que a aportación da mesma se incremente dado que cada ano é menor, sendo este servicio unha competencia autonómica.

 

Aportación Xunta

Ano

31.500€

2007

29.193€

2008

26.630€

2009

Relacionados