Punto de atención catastral

 

A  nosa organización fíxose eco desta demanda veciñal e  presentou unha moción, para o seu debate plenario, no mes de decembro de 2008. Moción que conqueriu o acordo do Pleno e converteuse nun mandato para o Goberno Municipal.

 

Lamentar,  non obstante, a tardanza en desenvolver o acordo, porque dende entón transcorreron  preto de 2 anos, tempo longo de máis  para unhas xestións  realizadas coa dilixencia necesaria.

 

Esquerda Unida  entende   que este servizo vai permitir  un acceso máis pronto e fácil das persoas que viven no rural do noso concello aos rexistros descritivos e gráficos das fincas de natureza rústica. O Punto de Información Catastral  desenvolverá  un papel intermediador no que atinxe ao exercicio do dereito de información da cidadanía, á que  lle vai permitir subministrar de xeito gratuíto toda a información existente na base dos datos  estatal do catastro.

 

A nosa organización esixe do Goberno Municipal que contemple a axeitada previsión orzamentaria para pór en funcionamento efectivo o devandito Punto de Información Catastral.

Relacionados