Rexeitamento parlamentario da ILP

 

Esquerda Unida lamenta enormemente a posición adoptada polos membros da mesa do PP e do PSOE que se opuxeron ao tramite da devandita ILP, o que ao noso entender amosa con claridade o desinterese pola cultura e a lingua galega de ámbolos dous partidos políticos. Posición comprensible no PP, non en vano lanzou o “decretazo” contra o galego, pero inexplicable no PSOE que se manifestou na defensa da lingua galega.

 

Para EU a actitude do PSOE ven a demostrar que o interese pola lingua galega amosado tempo a tras durante as mobilizacións cidadás, tiña máis que ver con estratexias electoralistas que polo verdadeiro interese na defensa da cultura e a lingua galega. A actual incoherencia do PSOE, partido político que se di de esquerdas, amosa a súa habitual liña de actuación populista, prometendo cara a opinión pública e incumprindo nas institucións cando o tema en cuestión perde capacidade mediatica. Unha forma de facer política que Esquerda Unida rexeista con rotundidade.

 

Esquerda Unida quere recordar que a dita ILP pretende facer efectivos os dereitos lingüísticos do pobo galego, dando cumprimento ao deber de fomento do uso do galego na vida pública para que a nosa lingua propia acceda a ámbitos institucionais e privados dos que tradicionalmente estivo excluída, nun momento en que a grave perda de falantes aconsella a adopción de medidas urxentes con rango de lei formal como recollen os compromisos internacionais derivados da Carta europea de linguas rexionais e minoritarias de 1992, ratificada polo Estado español en 2001, e o acordo unánime do Parlamento de Galiza.

 

Así pois a Plataforma Queremos Galego manterá o seu calendario de accións e recollida de firmas como si a ILP admitírase a trámite para demostrar tanto ao PSOE como ao PP que están a actuar de costas a cidadanía galega.

Relacionados