cambre.gif - 5.81 Kb

Rogos ó Pleno

 

PREGAMOS nos informen qué accions ten levado a cabo o Goberno Local para dar solución a estas incidencias que afectan aos ciudadan@s; tendo en conta que o problema repitese con demasiada frecuencia.

2.- Unha vez mais o noso Grupo PREGA o Goberno nos informe sobre o estado das obras de saneamento que se están executando en diversos lugares do concello.

3.- Veciñ@s de Cecebre teñen manifestado o noso Grupo a carencia de pasos de peóns  na estrada AC-221 entre o Apeadeiro e a Ponte do Cubo, sendo unha zona de abundante circulación e tránsito peonil.

-Por isto PREGAMOS que por parte do concello se realicen os trámites necesarios para a instalación de pasos de peóns no mencionado lugar.

Relacionados