mobilidade.gif - 13.91 Kb

Solución ó tráfico

 

EU Compostela, tal e como fixara no seu programa electoral nas pasadas municipais, considera que non son as custosas infraestruturas a solución ó problema do tráfico, senón un Plan Global de Mobilidade, sustentable económica e medioambientalmente, o que, grazas a participación da cidadanía na súa elaboración, acade a necesaria e drástica redución do tráfico rodado.

 

Sen embargo na xestión de goberno de Conde Roa, compróbase claramente que a vontade política do PP non está por velar por un transporte público de calidade, eficaz e eficiente, pois como claramente se mostra nas súas accións, parecen querer manter a teima do pasado equipo de goberno en buscar as solucións en novas infraestruturas ou en accións improvisadas.

 

Claro exemplo disto se comproba nas actuacións ou intencións que o PP está ou quere realizar en Conxo, pois ratificouse na necesidade dun novo túnel nesta zona, medida errada que so provoca o temido efecto chamada a máis tráfico e non solucionará o problema, simplemente o trasladará a outro lugar, e no tocante a medidas improvisadas cómpre destacar unha rotonda que xa non é rotonda ou cambios de sentido no tráfico para mitigar pero non solucionar un dos graves problemas desta cidade.

 

Obviamente a redución necesaria e drástica no tráfico rodado evitaría os graves problemas de aparcamento que sofre a cidade, que aboca o uso dos custosos aparcadoiros subterráneos ou a saturación en distintos barrios da cidade. Proseguindo coa mentalidade de convivir co problema pero non de solucionalo, o PP potenciará as zonas verdes para residentes con diferentes medidas, mantendo dende o Consello Comarcal de EU Compostela que a solución real non son este tipo de actuacións, senón o Plan Global de Mobilidade.

 

Mais dende EU queremos manifestar certas reticencias ó parco anuncio feito, como a falta de información sobre a contía do canon ou os requisitos exactos para optar ás distintas tarxetas, por iso, e a espera de ter máis información para poder facer unha análise exhaustiva e concretar as nosas propostas, dende o Consello Comarcal de EU Compostela queremos manifestar que as medidas que se aproben non poden provocar o fomento do uso do vehículo privado debido a facilitar o aparcamento.

Relacionados