Transparencia nas facturas

E o equipo de goberno, o PP, debe gobernar en nome de todos os veciños e veciñas. Non debe gobernar para a galería mediática, nin goberna só en nome das persoas que o votaron.

Para o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela resulta insultante observar que o tema das facturas impagadas, como tantos outros, devén un pretexto para o cruce de insultos e descalificacións. EU non quere ‘pan e circo’. A cidadanía compostelá tampouco. Cómpre seriedade. E máis nun tema de tanta trascendencia coma os impagados que, nalgún caso, puido xerar serias dificultades a pequenos provedores para manter o seu traballo e mesmo, queira que non, o despedimento de persoas por mor desas facturas impagadas.

O PP leva gobernando de facto, sexamos xenerosos, como mínimo desde setembro de 2011, isto é, 6 meses e medio. Que fixo Conde Roa nestes 6 meses e medio a ese respecto? De non saír a norma do pago desde Madrid, agardaría aínda máis antes de dar a cara e render contas cos provedores?

Resulta lamentable o cruce de acusacións que só serven para titulares na prensa. Pero nin sequera esa estratexia é capaz de agochar un feito esencial: a responsabilidade do concello no impago. E quen exerce esa responsabilidade, hoxe, tendo en conta que xa levan gobernando 6 meses e medio, é o goberno do Conde Roa. Mal exemplo lle dan á cidadanía.

Evitemos as burdas manipulacións e frases sen sentido como a da concelleira popular Prado que, parafraseamos, di que o concello se ve na obriga de “pagar as festas do PSdG e BNG”. Resulta lamentable a gratuidade coa que falan os populares, mesmo raia a frivolidade.

Desde O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela reclamamos a necesaria transparencia e claridade que debe impregnar a todo equipo de goberno, polo que esiximos que se fagan públicas as facturas, para sabermos as datas de emisión das mesmas e, de paso, poderemos saber en que o Concello gastou / gasta o diñeiro dos veciños e veciñas de Compostela.

Por todo isto EU solicita saber cómo vai facer fronte a eses pagos o Concello. Queremos que Conde Roa informe á cidadanía: a) Vai realizar o Concello un plan de axuste, endebedándose ainda máis cos bancos; b) vai destinar o Concello outros ingresos ou incluso unha suba de taxas para o financiamento destes pagos; c) ou dispón o Concello de liquidez para pagar porque estas facturas estaban xa na sua maior parte presupostadas.

Relacionados