Ubicación das terrazas

 

A proposta parte do regulamentado na lei de accesibilidade que indica a cifra de 90cm. para un acceso prácticable, e dende aquí se elaboran diferentes alternativas en función do ancho da beirarrúa.

Esta proposta se realiza, xa que dende faí varios anos o grupo de goberno se ven comprometendo dada a demanda do GM de EU a facer unha proposta concreta de ordenación das terrazas, en función da localización real dos diferentes establecimentos de hostalería, sendo incapaz ata o día de hoxe de presentar algunha.

 

Demandamos do goberno municipal que non demore o seu debate e que polo tanto se inclúa como punto da orde do día da seguinte comisión de obras e servicios para o seu debate e aprobación se procede coas modificacións que poidan aportar o resto de grupos municipais.

Relacionados