1º de Maio: Unidas conquistamos dereitos

Este 1º de Maio celebramos por primeira vez nos máis de 40 anos desde a aprobación do Estatuto dos Traballadores que as persoas traballadoras deste país recuperamos dereitos cunha reforma laboral: dereito á negociación colectiva e á  ultraactividade dos convenios colectivos; dereito á igualdade entre as persoas encadradas no réxime agrario e o xeneral e, sobre todo, o piar de calquera dereito, o traballo estable mediante un contrato digno.

Vou darlles varios datos’: os contratos indefinidos pasaron do 5% ao 30% en marzo, o mellor mes ata o de agora desde que existen rexistros, e iso a pesar dos efectos da guerra e do paro no transporte. Ademais, no último ano o paro reduciuse en máis de 840.000 persoas e hai 19.958.479 persoas afiliadas á Seguridade Social, o nivel máis alto da serie histórica.

Os ministerios baixo responsabilidade de Unidas Podemos teñen como gran obxectivo mellorar a vida das persoas traballadoras do noso país, o mesmo que sinalou Esquerda Unida dende o primeiro momento de formar parte do Goberno de coalición. Púxose en práctica dignificando o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), defendendo o dereito das consumidoras e consumidores fronte ao capitalismo especulador, indo máis aló na defensa da igualdade de xénero en todos os ámbitos, realizando propostas para unha política fiscal xusta e para desenvolver unha industria sostible que cre emprego e beneficie á clase traballadora, rompendo esa dinámica do capital na que os ricos saen máis ricos das crises que eles mesmos provocaron.

Esquerda Unida considera que a recuperación de dereitos coa reforma laboral é só o principio, de feito, ao día seguinte da súa posta en marcha definitiva fixemos pública nosa proposta para un novo Estatuto dos Traballadores, que equilibre as relacións laborais, reforce o sindicalismo de clase e democratice a vida laboral das persoas traballadoras.

Nestes momentos toca loitar por manter o poder adquisitivo dos salarios. EU está firmemente comprometida cos sindicatos para defender a revisión dos convenios colectivos en base ao IPC. Apoiamos tamén unha nova normativa que dignifique as prácticas non laborais e evite as fraudes nesta materia. Ademais, buscamos que se mellore de forma urxente a protección das persoas traballadoras máis vulnerables, por iso apoiamos a Iniciativa Lexislativa Popular Regularización, e a ratificación do convenio 189 da OIT para que os dereitos das empregadas do fogar sexan recoñecidos. En definitiva, é a hora de avanzar en dereitos para todas.

Non esquecemos que as guerras afectan á vida das traballadoras e os traballadores, ameazan os seus empregos e afunden as economías dos países que as sofren directa ou indirectamente. Este 1º de Maio esiximos que pare inmediatamente a guerra en Ucraína e todas as que hai no mundo. Estamos en contra do anunciado aumento do gasto militar, que se fará á conta de recortar gastos sociais. Dende os centros de traballo debe soar un berro unánime: NON Á GUERRA!

Estamos seguras de que unidas conquistamos dereitos: dende a rúa, con gobernos de esquerda e dende a dignificación dos centros de traballo:

POLOS DEREITOS LABORAIS EN IGUALDADE!

VIVA O 1º DE MAIO!

Relacionados