turtle_rent1.jpg - 9.33 Kb

Urbanización “Pazo das condesas”

 

De igual forma plantexou elaborar un proxecto modificado da memoria de urbanización vixente antes do día 13 de novembro, o que non entrogou a día de hoxe.

Ante esta situación entendemos que o Concello debería facer unha valoración dos traballos que se autorizaron e están pendentes de execución por parte da promotora, así como dos costes das obras necesarias para adecuar o executado ó proxecto modificado de urbanización vixente.

Polo cal, O Concello Pleno

ACORDA:

1.- Instar ó goberno local a facer unha valoración dos traballos que seautorizaron e están pendentes de execución conforme ó proxecto reformado de urbanización vixente.

2.- Instar ó goberno local a facer unha valoración dos coste que suporía adecuar o realizado ó proxecto reformado de urbanización vixente.

3.- Dirixirse novamente á promotora inmboliaria para que envie o modificado do proxecto reformado de urbanización tal e como se comprometeu.

Relacionados