_hospital.jpg - 27.52 Kb

Uso público do antigo Hospital Xeral

 

En primeiro lugar EU Compostela quere manifestar a súa preocupación pola inaceptable desidia mostrada polas distintas administracións públicas, que deixaron esmorecer un edificio provocando, ademais da mala imaxe de abandono e deterioro, tanto o malestar da cidadanía que ve como se desaproveitou, por completo, calquera posibilidade de utilizar estas instalación en beneficio da sociedade como a súa indignación ó comprobar que o concello permite a ruína de edificios públicos sen levar a cabo as xestións que si realiza con outros edificios, obrigando ós propietario a rehabilitalos.

 

O Consello Comarcal de EU Compostela sempre apoiou o uso público destas instalacións, como por exemplo a súa conversión nunha residencia para persoa maiores, cubrindo unha necesidade cada vez maior tanto neste concello como nos concello limítrofes.

 

Tamén, dada a ubicación próxima a ambos campus universitarios, unha proposta que EU valora positivamente é a súa adecuación como residencia universitaria, dado que sería un proxecto que beneficiaria a familias de toda Galicia, que para facilitar os estudos universitarios dos seus fillos e fillas vense abocadas o gravoso gasto que supón o aluguer nesta cidade

 

Por suposto a opción que atopara a oposición frontal de Esquerda Unida sería, utilizando como escusa o estado case ruinoso deste edificio, a de optar pola venta desta parcela coa única premisa de perpetuar a especulación urbanística causante desta crise económica.

 

Por todo isto o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela esixirá ó futuro equipo de goberno que realice as xestións pertinentes para velar polos intereses da cidadanía, e non do capital especulador, promovendo, coa debida participación cidadá, algunha utilidade pública para estas instalacións.

Relacionados