Valoración Pleno

O Pleno comezou coa protocolaria aprobación de catro actas anteriores, proseguindo a sesión ordinaria co quinto punto da orde do día, unha proposta da Alcaldía de eliminar a paga extra de nadal ao alcalde, concelleiros con dedicación exclusiva e directores de área que foi aprobadoa por unanimidade.

Para o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela o PP afrontou o debate desta medida con demagoxia, e non deixa de ser lamentable que o equipo de goberno se escude na solidariedade co funcionariado para practicar política cosmética.

Obviamente a solidariedade do PP explícase porque é o brazo executor das políticas neoliberais. Para EU non só non se debe seguir cos recortes no Público, dende salarios até os servizos que se prestan, se non que só un cambio profundo de sistema, dende o sistema impositivo até o troco de modelo produtivo, é o que debe conseguir a saída xusta e igualitaria desta crise.

O sexto punto da orde do día foi unha proposición do BNG respecto a estación intermodal do Hórreo rexeitada cos votos en contra do PP e a favor do BNG e o PSdG.

Para o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela é clara a necesidade dunha estación intermodal, que artelle de forma eficiente o transporte público por autobús e tren de proximidade, o que non compartimos son os disparates do PSdeG de aproveitar esta necesaria infraestrutura para edificar hoteis, centros comercias, é dicir, perpetuar o sistema especulativo do ladrillo, un dos causantes desta crise, como tampouco a ocurrencia do PP de levar a estación ó aeroporto.

O Pleno proseguiu coa unión de dúas iniciativas do BNG e o PSdeG sobre as preferentes, que non saíron adiante polo voto en contra do PP.

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela critica a esterilidade do debate ofrecido polos tres grupos políticos nun Pleno que contou coa presenza de varias persoas afectadas pola fraude das preferentes, ratificando que o problema non se soluciona parcheando e correxindo determinadas actuacións da banca privada, senón que é necesario a creación dunha banca pública, que se articule baixo os principios da ética e da economía social.

O noveno punto da orde do día foi unha proposición do PSdeG relativa á gratuidade dos libros de texto e axudas ás familias, que non foi aprobada debido os votos en contra do PP.

Para o Consello Comarcal de EU Compostela en tempos de crise, onde os salarios minguan de forma vertixinosa e a protección dos servizos públicos esmorece, coa inclusión do pago de servizos que se denominan complementarios (en sanidade e educación), a gratuidade de libros de texto e do material complementario que emprega o profesorado debe ser unha prioridade, e o concello pode e debe contribuír a dita prioridade.

O Pleno rematou con protocolarios puntos da orde do día de dar conta, con dous rogos do BNG sobre cuestións urbanísticas e outro do PSdeG sobre protocolo, e con 3 mocións do BNG e outra do PSdeG que nin foron debatidas o non pasar o trámite de urxencia polos votos en contra do PP.

Relacionados