Verquidos no río Tea

Así mesmo, AGE tamén preguntou so goberno galego, si o vertido de sosa afectou á calidade da auga da traída municipal de Ponteareas, xa que esta é bombeada rio abaixo de onde se produciu o vertido.

Rexistráronse tamén outras preguntas, como, si Augas de Mondariz conta coa correspondente autorización de vertido, si abriu expediente sancionador a esta empresa, si xa estableceu as
modificacións necesarias na planta, si xa se levaron a cabo as medidas necesarias para a recuperación do hábitat do Tea e si repercutiu na empresa Augas de Mondariz os custes de tales medidas.

Dende Esquerda Unida de Ponteareas, consideramos que as agresións que está a sufrir o rio Tea en forma de todo tipo de vertidos, son froito do desinterese das administracións publicas, tanto a Xunta de Galicia como a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, á hora de protexer o entorno do río, máis interesadas en gastar diñeiro público en facer sendas para darse autobombo, que en erradicar dunha vez os vertidos.

Relacionados