xuntanza av camio fontias web.jpg - 107.95 Kb

Xuntanza AV Camiño das Fontiñas

Os representantes do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, José María Tubío, Xenxo Redondo e Vicente Vázquez, mantiveron unha xuntanza con membros da directiva da AV O Camiño das Fontiñas.

 

Como medida urxente e efectiva os representantes do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela manifestaron, unha vez máis, que a solución, tanto para o barrio que representan na AV O Camiño das Fontiñas, como para calquera outro dos barrios da cidade, ten que acometerse dunha maneira global e coordinada non a través de meros parches.

 

Por iso apoiamos a necesaria elaboración dun plan global de acción sobre este barrio, que ademais de ser debidamente explicado ós veciños e veciñas, conte coa súa participación tanto no pertinente debate como na aplicación de medidas correctoras das deficiencias existentes.

 

Unha das principais queixas expresadas polos representantes da AV, foi a situación na que se atopan as beirarrúas no barrio, dende claras barreiras arquitectónicas que dificultan a mobilidade das persoas, até o deterioro do piso ou o estreitas que son en varios tramos.

 

Tamén se criticou que en moitas ocasións as beirarrúas sexan utilizadas como aparcadoiros improvisados ou a maleza que existe en algunhas partes, remarcando que aínda existen zonas do barrio que nin contan cunha necesaria beirarrúa como, por exemplo, a rúa Coto ou a Altiboia.

 

Outra cuestión tratada na xuntanza foron as posibles solucións que se poden aplicar para mellorar a circulación no barrio, remarcando como exemplo, para evitar os riscos existentes, que se mude o sentido da circulación nas rúas Cotaredo e Jaca.

 

Resaltar tamén que na mencionada rúa Jaca se manifestou que tras unhas obras recentes, cometeuse o erro de unir as tubarias pluviais coas fecais, polo que en algunha ocasión ocorreron problemas cos malos olores.

 

Dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela queremos remarcar a inquedanza veciñal polo deterioro de varias farolas, polo que reclamamos, ademais das melloras pertinentes na iluminación, un estudio para avaliar o estado farolas do barrio e a substitución das que se consideren un risco.

 

Por último recalcar o noso apoio e compromiso coas reivindicacións veciñais dentro das nosas posibilidades.

Relacionados