xuntanza av de vite para web.jpg - 58.19 Kb

Xuntanza coa AV de Vite

Os representantes do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, José María Tubío e Vicente Vázquez, proseguindo co programa de reunións co tecido asociativo da cidade mantiveron unha xuntanza coa directiva da AV Polígono de Vite.

 

No transcorrer deste encontro manifestaron dende a AV, en primeiro lugar, a preocupación polos recortes nos fondos que está a sufrir o Plan Comunitario, apoiando totalmente dende o Consello Comarcal de EU Compostela ás reinvidicacións veciñais da necesidade de proseguir con este Plan sen os recortes anunciados que, unha vez máis, van en detrimento da cidadanía.

 

Un dos puntos que máis debate suscitou foi o tema sobre o tráfico e o aparcamento no barrio, remarcando dende a asociación que a Avda. Castelao soporta un excesivo tráfico rodado, dende vehículos lixeiros a pesados, que fai necesaria unha actuación para alixeirar esta densa carga tránsito.

 

No tocante ós aparcadoiros, sobretodo o relacionado coas zonas verdes, dende a AV Polígono de Vite remarcaron que, á espera de maior información, non ven melloras na nova proposta do PP, remarcando que en certos aspecto empeora a actual, mostrando o posicionamento por parte da asociación de que as mencionadas zonas verdes deben de ser de uso exclusivo para os veciños e veciñas que pagan os seus impostos na cidade.

 

Dende o Consello Comarcal de EU Compostela remarcamos que a medida anuncia polo PP pode provocar un aumento do tráfico rodado, ó fomentar o seu uso o poder contar con aparcadoiro en diferentes zonas da cidade, expoñendo, unha vez máis, que a solución debe pasar un transporte público eficaz e eficiente, recibindo con desagrado a información dada pola AV de que os cambios recente no transporte en bus urbano non melloraron a situación do barrio, sendo a demora nas frecuencias un dos maiores problemas.

 

Por último tratouse o tema da accesibilidade nun barrio, proxectado a fins dos anos 60 principios do 70, cuxa edificación comezou no 75 e rematou no 82, e que mostra claramente serias deficiencias nas súas beirarrúas, en bastante mal estado, e, sobretodo, na ausencia de ascensores nos edificios que agora provoca que as persoas maiores que viven neles se vexa abocados en moitas ocasión a case reclusión forzosa no seu fogar.

 

A pesares de recoñecer por ambas partes que a instalación de ascensores e un problema moi complexo e moi difícil de solucionar, o Consello Comarcal de EU Compostela reclama a necesidade dun Plan Integral de melloras no barrio, que abarque dende a adecuacións e arranxo das maltreitas beirarrúas ate un estudo exhaustivo das diferentes opcións para a instalación de ascensores nos distintos edificios do barrio.

Relacionados