Xuntanza coa Cociña Económica

Durante a xuntanza os datos ofrecidos dende a Cociña Económica acreditaron o considerable aumento de persoas usuarias desta instalación, chegando as cifras diarias de entorno a 50-60 almorzos, ata 190 comidas e en torno a 120 ceas. Os datos indicados polos representantes da Cociña Económica reflicten que a maioría dos usuarios, por riba do 90%, son homes en torno aos 50 anos, e que nos últimos anos incrementouse o número de persoas migrantes que acoden á cociña, representando na actualidade, aproximadamente, o 30% do total de usuarios.

Dende o Consello Comarcal de EU Compostela consideramos necesario que o Concello permita, e colabore dentro das súas posibilidades, nas melloras que necesita o local para o seu correcto funcionamento, dende a reparación urxente do solo de madeira ata a habilitación no ático de salas nas que as persoas usuarias poidan descansar, esperar ou ser atendidas.

Tamén consideramos necesario que se permita a iniciativa demandada pola cociña económica de habilitar na escaleira de entrada e nos laterais, un toldo ou calquera outra solución, que resgarde da choiva, ou incluso do sol, ás persoas que agardan a intemperie a ser atendidas.

Mais dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, considerando útil e, por desgraza, necesaria a labor social que levan a cabo institucións como a Cociña Económica, esiximos ao Concello que, como servizo público que é, acometa as políticas sociais que son necesarias.

O Concello pode, e debe colaborar, coas distintas organizacións que na cidade realizan unha loable labor social, facendo, por exemplo, tralo debate pertinente, protocolos de actuación que axilicen e optimicen os resultados según os casos.

Pero o que é inadmisible e que esta necesaria colaboración se converta en delegación de funcións, e en mero aporte económico mediante subvencións para manter un sistema asistencial, que é necesario, pero que por si so non soluciona o problema, e perpetúa a marxinalidade na que están moitas persoas.

O Concello, e calquera outra administración pública, ten que ser parte activa, mediante as necesarias políticas sociais públicas, na búsqueda de xustiza e igualdade social, ten que promover plans de accións concretos, ten que prover aos servizos sociais municipais de recursos persoais e materiais suficientes, ten, dende a xestión e titularidade pública, moito que facer.

Relacionados