Xuntanza Coordinadora ONGD

En primeiro lugar lamentamos o escaso apoio que, dende fai anos, o Concello de Santiago mostra para a cooperación e educación para o desenvolvemento, manifestando que consideramos necesario, dunha vez, unha política estable neste eido a través dun plan global de actuación, elaborado participativamente co tecido asociativo da cidade.

Son moitos os eidos nos que este plan debería marcar o camiño que o Concello debe seguir, dende a estabilidade e correcta dotación nas subvencións para as organización que traballan no campo da cooperación, ata a concienciación e educación para a cooperación nas escolas e institutos da cidade.

Outro dos temas tratados nesta xuntanza, e que conta co apoio do Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, é a proposta de fomentar e implementar a compra pública ética en todas as súas vertentes, por exemplo, dende conseguir que os comedores escolares se abastezan de produtos de agroecoloxía de proximidade e comercio xusto, ate a utilización da Banca Ética.

O que tamén apoiamos, e esiximos que o Concello acometa o antes posible é facilitar a demanda da Coordinadora dun local, xa sexa coa cesión dun baixo do Concello, aportando economicamente para o pago de aluguer ou intermediando coas caixas nacionalizadas para utilizar algún das súas instalacións de obra social agora abandonadas

Local o suficientemente amplo para cubrir as lexítimas demandas da Coordinadora, que desexa lograr un espazo para a solidariedade onde se habiliten despachos para diversas ONGs, salas para diversas actividades e outras cuestións.

O que tamén se manifestou nesta xuntanza é a na necesidade de avanzar na Democracia Participativa que a cidadanía demanda, conseguir un Concello que aposte polos sectores produtivos da economía social, e que faga da concienciación e educación para a cooperación para o desenvolvemento un do eixos de xestión política e social.

Tamén se manifestou por ambas partes o total rexeitamento a ordenanza aprobada polo PP de uso da vía pública, que como xa manifestaramos dende o Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela, pese aos trocos sufridos, é unha ordenanza que privatiza a rúa.

Relacionados