Yolanda Díaz defende a supresión das deputacións

A sesión plenaria do 23 de abril arranca coa presentación por parte do BNG dunha proposición non de lei sobre a modificación das bases de réxime local en relación coa racionalización do réxime das deputacións provinciais. A vicevoceira de AGE, Yolanda Díaz, manifestou o apoio do seu grupo a esta proposta xa que desde AGE apostan pola supresión destas xa que supoñen un custe de mantenemento superior aos 22 millóns de euros para uns organixmos que non sirven para nada na práctica e que unicamente persegue manter un sistema clientelar e corrupto onde o PP pode continuar enrredando e facendo negocio.

Ver aquí

Relacionados