TEMA: Igualdade

Ante a supresión do Ministerio de Igualdade

A remodelación do Zapatero clarifica o interese que o seu goberno tivo nas políticas de igualdade de xénero. En abril de 2008 creouse o Ministerio de Igualdade, como suposto garante e defensor da igualdade de xénero, aínda que desde o seu inicio…

Día internacional das mulleres pola paz

Esquerda Unida denuncia que a violencia contra as mulleres é unha das manifestacións máis expresas de que o patriarcado non se resigna a repregarse e que segue a dominar socialmente. 

Mocións 8 de marzo

Neste 8 de marzo, Esquerda Unida solicita o compromiso político de traballar para xerar concellos de suxeitos iguais en dereitos e obrigas, empregando os medios legais existentes e posibilitando os canles para que mulleres e homes teñan as mesmas p…