TEMA: Ramón Vázquez

Abandono dos centros de ensino

O grupo parlamentar presentou unha iniciativa na que se solicita a elaboración dun estudo sobre o actual estado dos colexios e as necesidades de novas construcións que sirva de base para a elaboración dun plan de investimento plurianual.