TEMA: Mocidade

19 de abril Folga no ensino medio

O idioma galego padeceu un longo proceso de ataques e discriminacións que xeraron a actual situación de diglosia, por iso EU-V compromete o seu quefacer para conseguir a plena e efectiva normalización lingüística, que faga real o galego como lin…

Consello da mocidade

Un Pleno Xuvenil no Concello de Culleredo permitiu expresarse á mocidade sobre as súas preocupacións e necesidades, das conclusións obtidas despréndese que algunhas das demandas dos mozos e mozas coinciden con reivindicación de Esquerda Unida…

Campaña contra a lei Sinde

O área de mocidade lanza unha campaña contra a lei Sinde e a prol dun novo modelo de cultura en contra do acordo do PP e o PSOE para aprobar a chamada Lei Sinde.

usc.gif - 8.32 Kb

Apoio o estudantado da USC

Dende ás 12 horas do xoves 22 de xaneiro varias decenas de alumnos da USC permanecen pechados na Biblioteca Xeral reclamando a equipa reitoral unha solución aos problemas que estanse a producir na extinción dos plans de estudos anteriores ao EEES….

Ante a supresión no noitebús

Baixo o pretexto do recorte de gastos en tempos de crise, o goberno de Núñez Feijóo na Xunta de Galicia ven de confirmar a retirada da partida presupostaria destinada ao programa de NoiteBús para o vindeiro ano nun novo exemplo de privatización…