Moción defender a República no é delito

 

 

1. Defender a 3ª República é un dereito. Son aspiracións democráticas lícitas e dignas de protección de acordo cos tratados internacionais en materia de dereitos humanos dos que o Reino de España é parte: Que a xefatura do estado sexa electa por medios democráticos como desenvolvemento do principio de igualdade de todos os cidadáns ante a lei. Que todas as institucións do estado se sometan á vontade popular. Que se de fin ao mecanismo hereditario de transmisións da xefatura do estado. Que a mellor garantía dos dereitos humanos é a participación democrática das persoas na vida política, social, económica e cultural.

 

En cumprimento do dereito á liberdade de expresión e opinión é obriga das institucións do estado garantir que poidan ser solicitadas publicamente.

 

2. Os pobos de España teñen dereito a elixir de forma democrática a súa forma de estado e de goberno. A Terceira República e a democracia participativa son aspiracións lexítimas que se insiren no avance da sociedade española cara ao pleno desfrute dos dereitos humanos no marco dun estado plurinacional e solidario.

 

3. Mostrar publicamente a bandeira tricolor é un dereito democrático de todos os cidadáns no exercicio da memoria histórica e de recoñecemento dos que deron a vida en defensa da democracia e a liberdade do pobo.

 

4. Defender a 3ª República é unha resposta pola esperanza dos que sofren os rigores da explotación, a precariedade, o paro e a exclusión social. É un dereito defender a posibilidade da construción dunha alternativa que garanta os dereitos humanos das persoas por medio da participación democrática, paritaria, inclusiva e protagónica nas esferas do político, o económico, o social e o cultural.5. consideramos inaceptable que ninguén poida ser perseguido, detido e enxuizado por defender o dereito dos pobos de España á construción da Terceira República e a democracia participativa.

Por todo iso, o consello comarcal de Esquerda Unida Compostela propón ao Pleno do concello de Santiago a seguinte

 

MOCIÓN

 

1. Solicitar a libre absolución dos mozos detidos por mostrar a bandeira da República en Móstoles o día 16 de maio de 2006

 

2. Reclamar o esclarecemento das circunstancias nas que se produciu a súa detención e o trato vexatorio recibido durante ésta.

Relacionados