mugardos.gif - 5.87 Kb

Biblioteca municipal Novacaixagalicia

 

O obxectivo non é outro que conquerir que o edificio que alberga na actualidade a Biblioteca Municipal pase a engrosar o Patrimonio Municipal sen as ataduras que existen na actualidade. Agora o local so se pode utilizar para Biblioteca Municipal o que impide calqueira proposta de nova ubicación da mesma, salvo que renunciemos á utilización do local e volte ás mans da denominada agora Novacaixagalicia.

A proposta do GM de EU é que tras unha negociación o local pase a Patrimonio Municipal ou no seu defecto poida ser utilizado para un servicio público diferente ó actual.Esto nos permitiría abordar a tan necesaria nova ubicación a un local máis amplo da Biblioteca Municipal sen perder o uso público do actual local.

Relacionados