eu.gif - 5.78 Kb

Despidos museo Castro de Vigo

O coordenador local e candidato á alcaldía en 2011 Rubén Pérez denuncia que a escusa do peche por reformas do museo do poblado do Castro en decembro era en realidade o peche por falla de planificación a hora de asignar recursos e personal ao museo do Castro.

Actualmente somentes traballa un arqueólogo na musealización co que se suspenderon as visitas guiadas que requiren alomenos dous especialistas. Igualmente denuncia que co despido do garda xurado contratado a empresa VINSA somentes hai unha persona na musealización de Mirambel sendo inexistentes as visitas guiadas explicativas.

Para ESQUERDA UNIDA o concello asfixiou á empresa contratada para a xestión do museo do castro sen pagarlle durante meses provocando os despidos dos arqueólogos e o vixiantes. Incluso coa renovación do convenio en agosto seguíu incumplindo o pago do acordado para a xestión do entorno musealizado. ESQUERDA UNIDA cuestiona o gasto de 1 millón de euros na musealización do castro porque entronca coa mania que ten o PSOE e o BNG de levantar museos pero non dotalos de orzamento nin personal co que a cidadanía de Vigo o que acaba tendo e un “continente valeiro de contido”. É un ejemplo máis da nefasta política cultural e de fomento do patrimonio histórico deste goberno bipartito.

A magnífica acollida da cidadanía viguesa do poboado musealizado do Castro (máis de 10.000 visitas en catro meses) demostra que nin siquera con voa vontade de disposición da nosa cidadanía a coñecer o seu patrimonio histórico o Concello planifica e optimiza os recursos.

 

Relacionados