vigo.gif - 5.74 Kb

Proposta alternativa de emprego

 

ESQUERDA UNIDA como forza da clase obreira considera inapelable que se artellen medidas concretas tamén no ámbito municipal para combartir o desemprego e repartir a riqueza xa que, como suliña o candidato de EU: “os beneficios empresariais na nosa cidade siguen estando por enriba da media do resto dos países da OCDE”. Por iste motivo reclamou que xa é hora de configurar un novo imposto municipal semellande ao IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS pero que non grave a actividade senón o beneficio.

Esquerda Unida presentou neste primeiro día de campaña propostas concretas e factibles, algo que ten que ser símbolo de identidade da esquerda transformadora e alternativa.

PROPOSTAS MUNICIPAIS BÁSICAS PARA CREAR EMPREGO:

1) Remunicipalización das empresas públicas privatizadas nos últimos, e xestión pública da contratación nas mesmas para consolidar plantillas e crear emprego.

2) Creación de empresas municipais agrarias e forestais para dar pulo aos sectores primarios no noso concello

3) Plan municipal de eficiencia enerxética que xenere emprego estable para afrontar cambios no deselvolvemento energético de edificios públicos, comunidades, mobiliario público eléctrico e electrónico, etc…

4) Desenvolvemento das Escolas-Taller e das Casas de Oficios como instrumentos de inserción xuvenil, mellora da cualificación profesional e apoio á consecución de patrimonio público.

5) Impedir a utilización das ETT`s en todas as obras ou actuacións nas que se atope presente o Concello de Vigo

6) Contratación laboral transparente no concello. Loita contra os enchufes que converteron á contratación do noso concello nun exemplo de clientelismo e repartición de prevendas entre partidos

7) Promoción do emprego público destinado a labores ambientais: restauración, conservación, mantemento e mellora de espazos rurais e naturais, en colaboración con outras administracións: dominios públicos marítimo-terrestre, e hidráulico e as súas zonas de servidume de protección, vías pecuarias, vías verdes, superficies forestais, zonas húmidas, terreos improductivos abandonados, etc.

Relacionados