Nomeamento xefe policía local

 

O grupo municipal de Esquerda Unida – Os Verdes considera que é potestade do Goberno municipal nomear ao responsábel da policía local, sempre que o faga en estrito cumprimento da normativa vixente. Por ese motivo a organización de esquerdas e ecoloxista non entra a valorar as características profesionais do nomeado porque entende que non lle corresponde esa tarefa aos grupos da oposición, senón a de fiscalizar e valorar a calidade dos servizos municipais.

 

Esquerda Unida esixe que se cumpran os principios constitucionais de mérito, capacidade, igualdade e publicidade, como parámetros de dereito do acceso a función pública que garanten a igualdade de oportunidades de toda a cidadanía como corresponde a un estado democrático de dereito.

 

O voceiro de EU-V, César Santiso, indicou que “non entramos a valorar o nomeamento do responsábel da policía local, o que si xulgaremos será a eficacia e calidade dos servizos desenvolvidos pola policía local”.

 

Relacionados