nair_rodriguez.jpg - 16.89 Kb

Propostas cooperación

 

 

Esquerda Unida de Vigo en definitiva comprométese a traballar para conseguir outro mundo posible tamén dende o local.

Nair Rodríguez, nº 4 da candidatura ao Concello de Vigo e Responsable de Cooperación e Solidariedade de Esquerda Unida- Vigo considera que os vigueses e viguesas non estamos fóra do mundo. Pertencemos a un mundo global no que a maioría da poboación vive por debaixo do umbral da pobreza. Por iso a cooperación ao desenvolvemento convértese nunha obriga para o primeiro mundo ao que pertencemos. Unha obriga ética e de xustiza que implica o apoio ao desenvolvemento dos pobos e ao recoñecemento dos seus dereitos, unha obrigación de respecto á súa historia e a súa cultura e un compromiso coa paz.

 

Para iso, Esquerda Unida actuará coas seguintes propostas:

 

·         Participación cidadá e mobilización social. EU non se limitará a unha mera tarefa de dispensadores de servizos, senón que promoverá e impulsará a participación. Para iso propón constituír en cada concello un Consello Municipal de Paz, Solidariedade e Cooperación con carácter consultivo.

 

·         Creación dunha partida específica de cooperación ao desenvolvemento que abarcará como mínimo o 1 % do orzamento municipal.

 

·         Creación dunha concellaría delegada de Paz, Solidariedade e Dereitos Humanos.

 

·         Cooperación bilateral/solidariedade: Capacitación de técnicos e a cofinanciación dos proxectos municipais, apoio ao as administracións locais do Sur e apoio ao asociacionismo municipal.

 

·         Combinar a cooperación a través de ONG coa cooperación directa cos municipios a través de irmandamentos solidarios que que axude ao fortalecemento institucional, a participación popular e superación do empobrecemento.

 

·         Conseguir a implicación da cidadanía a través de información e campañas promovidas polo concello por decisión propia ou en coordinación cós movementos sociais na que a visión dos pobos do Sur debe ser obxectiva e respetuosa. Para iso traballarase para que nos medios de comunicación locais non se usen imaxes catastróficas ou idílicas que incitan á caridade en lugar da reflexión e a solidariedade.

 

·         No ámbito da educación para o desenvolvemento propón promover e subvencionar mediante convenios cos centros de ensino: Proxectos educativos que incorporen a educación para a paz e a solidariedade como eixo transversal e irmandamentos e relacións en xeral da comunidade educativa con centros de ensino de países do Sur.

 

·         Comercio xusto-consumo responsable: Desde os concellos débese dar un pulo importante a esta actividade axudando a crear e desenvolver redes locais de comercio xusto, facilitándolles a relación con establecementos comerciais, apoiando a participación destes na actividade, reservando espazos en mercados e feiras municipais e dándoa a coñecer á poboación.

 

·         EU priorizará que os fondos asignados á cooperación para o desenvolvemento destínense á realización de actuacións –programas, proxectos…– que contribúan a resolver situacións carenciales crónicas de grupos de poboación mediante o reforzo das capacidades económicas, sociais ou culturais destes colectivos e a realización de actuacións de axuda humanitaria –alimentaria e de emergencia.

Relacionados