compostela.gif - 5.83 Kb

Alegacións ordenanza

 

Que dentro do prazo conferido, polo medio do presente escrito e en base ao contido do artigo 49 letra b) da Lei de Bases de Réxime Local,

 

EXPOÑO

 

PRIMEIRO.- Que a ordenanza reguladora de actividades, instalacións e ocupacións da vía pública do Concello de Santiago contén, no seu lóxico desexo de poñer orde na ocupación da via pública, artigos que denotan un exceso de celo, rigorismo burocrático, afán de recadación e que, tal como se fai constar nestas alegacións, atentan contra os dereitos esenciais da cidadanía que son os consagrados na Constitución Española, e noutras normas de rango superior ao dunha Ordenanza Municipal.

 

SEGUNDO.- Tal e como manifestou a nosa organización política no momento de coñecerse a existencia desta Ordenanza, as rúas e as prazas do noso concello son o espazo relacional e convivencial onde a cidadanía adquire coñecementos e información aos que non pode acceder por vías convencionais. A Ordenanza aprobada no Pleno do Concello do 31 de maio de 2012, mediante a imposición de mecanismos burocráticos e o establecemento do abono de taxas, limita, coarta e vulnera as liberdades de expresión, de información, de reunión e asociación, amais de atentar contra a liberdade ideolóxica (que outra substancia que a ideoloxía pode explicar a suspensión dunha actividade concedida en precario?).

 

TERCEIRO. Non se pode confundir a presenza nas rúas e prazas públicas dunha mesa informativa, dun acto cultural, de organizacións sen afán de lucro, e que sempre serán puntuais, coa ocupación permanente, intensiva, por exemplo, dun caixeiro de fachada, que, ademais, como claro representante da actividade mercantil, teñen un claro afán de lucro.

CUARTO. Tal como vén insistindo a nosa organización política, as normas que afectan á cidadanía deberan ser froito da elaboración colectiva e contando coa participación da cidadanía. É unha pena que só se deixe participar á cidadanía no momento de formular alegacións e non na elaboración dunha norma tan importante como a da ocupación da vía pública e das actividades que nela se poden realizar.

 

Por todo isto, formulo as seguintes

ALEGACIÓNS

 

Preme neste enlace para ver o documento completo coas alegacións

Relacionados