Apoio ás demandas do CEIP San Xoán de Filgueira

 

Nunha xunta mantida no día de hoxe, a comunidade educativa do centro escolar manifestou aos diferentes Grupos Municipais que mantiveron unha reunión coa ela, coa excepción do PP que non asistiu, os contidos da agresión educativa que formula o PP:  redución de dúas unidades de primaria, unha profesora de inglés e unha orientadora, asemade da limitación no número de matrículas.

 

Esquerda Unida asinou o escrito polo cal catro Grupos Municipais: BNG, EU,IF e PSOE-PSdG  reclaman a celebración dunha Xunta de Voceiros Urxente e Extraordinaria para mañán para abordar a problemática que sofre este centro escolar.

 

Xa no último Pleno celebrado a  semana pasada, Yolanda Díaz realizou unha intervención na que denunciou o carácter sistemático dos recortes que no eido educativo está a desenvolver o PP, citando o exemplo do CEIP San Xoán de Filgueira como un dos casos significativos de agresión  a un ensino público de calidade, integrador, igualitario e quen de enfrontar as desigualdades sociais de orixe.

 

Neste senso cómpre lembrar a  realidade dun centro escolar que  ten un 30% de alumnado de etnia xitana e un 11% de poboación inmigrantes e que requiren unha atención á diversidade de carácter fundamental. O 48% das familias que teñen a nenos e nenas escolarizados no centro atópanse en situación de exclusión social. Exemplo tamén do reparto inaceptable do alumnado con necesidades educativas especiais entre os centros públicos e os da concertada.

 

“Atácase ao ensino público  nun centro educativo senlleiro e exemplar nas súa políticas de integración e igualdade” salienta o concelleiro de EU Javier Galán. 

Relacionados