TEMA: Compostela

Defensa fomento uso bicicleta

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela defende camiñar cara a urxente redución do tráfico privado mentres se impulsa outros medios de transporte sustentables e respectuosos co medio ambiente.

Rexeitamento reforma Código Penal

O grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela demanda que calquera medida que tome unha Administración Pública debe defender os dereitos e liberdades de todas as persoas.

Pregunta Urbana Norte

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela considera necesario que o Concello acometa as medidas oportunas para mellorar a formación dos traballadores e traballadoras da cidade, por iso considera que calquera programa que tenda a mellorar a …

Moción teléfono e censo

O grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela demanda que o Concello ten que velar pola prestación de servizos, de titularidade e xestión pública, que atenda ás demandas das veciñas e veciños

Marquesiña Avda. de Lugo

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela denunciara en febreiro as eivas da marquesiña existente na Avda. De Lugo a carón da residencia General Barroso porque representaba un auténtico perigo para as persoas que agardaban o bus ao invadi…

Apoio folga educativa

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela reitera o seu rexeitamento á LOMCE e apoia as mobilizacións que se fagan a favor da súa derrogación.

Despatolixación Identidades Trans

O Consello Comarcal de Esquerda Unida Compostela celebra o Día Internacional da Acción pola Despatoloxización das Identidades Trans, que este ano celébrase o 19 de Outubro, unha xornada de loita e reivindicación que a Área de Liberdade de Exp…

Servizo atención persoas sen fogar

O grupo de traballo de políticas sociais de Esquerda Unida Compostela esixe do goberno local, ao ser unha das súas funcións fundamentais, que garanta que se ofrezan servizos, de titularidade e xestión pública, que satisfagan as necesidades da…