TEMA: Mugardos

Auto nº 118 de la audiencia provincial de A Coruña

A sección segunda da audiencia provincial de A Coruña desestima o recurso de apelación interposto pola representación de María Julia Cortizas Díaz contra o Auto do 3 de xuño de 2008 dictado pola Maxistrada-Xuíz do Xuzgado de 1º instancia nº…

Un futuro Republicano

A campaña idea libre, é unha iniciativa de “solta de DVD” que pretende achegar no 79 Aniversario da proclamación da II República un  recoñecemento ás persoas que defenderon a legalidade constitucional instaurada no ano 1931.

Non hai lancha nin bando

O GM de EU, quere manifestar o seu malestar polo diferente tratamento que o goberno municipal deu á manifestación convocada por Rumbo 21 e á manifestación convocada pola plataforma en defensa da sanidade pública.

Reclamacións ós orzamentos municipais

O pleno celebrado, no día de hoxe, no Concello de Mugardos rexeitou co voto do BNG e a abstención do PSOE  ás reclamacións presentadas polo G.M. de EU-IU, en base ó ártigo 170.2 c) do real decreto lexislativo 5/2004, de 5 de marzo, polo que se…

Obras de seguridade vial en San Xoán e Franza

O GM de EU quere manifestar a súa preocupación pola execución das obras de seguridade vial que se están a realizar en San Xoán e Franza, dado que a elevación da rasante do vial e a altura  das beirarrúas provoca o “enterramento” de varias…

Preguntas pleno ordinario de marzo 2010

O protocolo de colaboración entre o Concello de Mugardos e o Consorcio Galego de Servizos da Igualdade para a construcción dun centro de día e de usos comunitarios nos terreos do cine Zárate no Concello de Mugardos, asinado o día 15 de novembro …

Pleno ordinario de marzo 2010

1.- Ante a falla de resposta por parte das administracións  implicadas indicando un día para a celebración das reunións solicitadas polo Concello, e ante o próximo vencimento dos prazos marcados na reunión mantida con responsables da Xunta e d…

Pleno monográfico sobre os datos do paro

Hoxe saen publicados en diferentes xornais os datos de paradas/os correspondentes ó mes de xaneiro, nos que novamente se amosa un incremento do número de persoas paradas no Concello de Mugardos.

Pago da licencia de construcción

Dende que se iniciou o proceso de expropiación por parte da Xunta de Galicia dos terreos, incluidos os peches que tiñan licenza  municipal, se acordou  no Concello buscar a fórmula precisa para  eximir en parte ou na súa totalidade do pago do …