vigo.gif - 5.74 Kb

Gasto electoral

 

O consello local de ESQUERDA UNIDA aprobou o pasado martes 31 de maio o balanzo económico das últimas eleccións municipais en canto a ingresos e gastos do proceso electoral. EU fai público este balanzo como parte da súa aposta pola austeridade no gasto electoral e como plasmación de que é posible facer política dende a austeridade e a transparencia.

O coordenador local de ESQUERDA UNIDA en Vigo Rubén Pérez recorda que ao artículo 193.2 de la Lei Electoral dí: “Para las elecciones municipales, el límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 12 pesetas el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido (…) Por cada provincia, aquéllos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50% de sus municipios, podrán gastar, además, otros 16 millones de pesetas”.

Esto é, a todas luces, sensiblemente inferior ao gasto brutal en valados, publicidade electoral nos medios e edición de materiais de propaganda que fixeron o PP e o PSOE según Rubén Pérez que considera a ESQUERDA UNIDA unha forza modélica na corresponsabilidade, no compromiso militante e na independencia dos poderes financeiros que prestan miles de euros aos partidos durante o proceso electoral e polo tanto “poden as veces condicionar á vida politica dos nosos concellos”

Relacionados