Igualdade entre mulleres e homes

 

Dende Esquerda Unida crearemos, nos concellos nos que esteamos representados, espazos de traballo político, de participación e decisión sobre políticas que fagan realidade a igualdade efectiva entre mulleres e homes desde a elaboración de propostas de políticas transversais tales como a Concellaría de Muller, o Consello  Municipal de Muller, o Plan Tranversal de Igualdade de Xénero e o Plan de Prevención da Violencia Machista.

Respecto a esta situación, a coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, propón que “agora son tempos de levar a cabo políticas activas de emprego para a muller, así como a igualdade salarial entre homes e mulleres”.

“As mulleres queremos estar, participar e decidir. O espazo público que representa o municipio debe responder a ese dereito lexítimo de participar e decidir. A perspectiva de xénero debe impregnar tamén os concellos que quere Esquerda Unida para as mulleres en Galicia”, precisa Díaz.

 

Neste sentido, Esquerda Unida sabe que as políticas para a igualdade entre mulleres e homes deben ser específicas, mais tamén, e sobre todo, transversais, e de todas as concellarías debe emanar a dimensión de xénero para avanzarmos e evitar a discriminación, a violencia machista e a imposición de comportamentos machistas na res publica. Porque o concello é o espazo público en que conquistamos, exercemos, defendemos e melloramos os nosos dereitos de cidadanía.

Relacionados